Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Archiwum

2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012

2021-09-29 10:14:18

Bierzemy udział w projekcie SCWEW

Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łomiankach, powstało SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW). Miło nam poinformować, że nasze liceum zostanie objęte wsparciem w ramach projektu. Istotną rolą SCWEW będzie wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem, w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. SCWEW ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami. Projekt jest realizowany od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 1, ul. Warszawska 14, 05-092 Łomianki.