Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Archiwum

2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012

2017-05-23 21:05:05

Osiemnastka Liceum


start filmu na 18-lecie PLO

W słoneczny czwartek 18 maja 2017 r. w wypełnionej po brzegi auli ICDS uczniowie, rodzice, nauczyciele i samorządowcy wspólnie świętowali „Osiemnastkę” Publicznego LO w Łomiankach. Wśród Gości byli obecni: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego P. Jan Żychliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach P. Tadeusz Krystecki, radni PWZ: P. Jolanta Stępniak – członek Zarządu PWZ P. Hubert Zadrożny – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej, a także: P. T. Kordek, P. A. Skurska, P. Ł. Sokołowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki i Rekreacji PWZ P. Anna Pakoca, proboszcz parafii św. Małgorzaty ks. Jacek Siekierski, dyrektorzy i młodzież z okolicznych szkół.

Szczególnie ciepło byli witani: P. Mirosława Iwańczuk – Cłapińska, pierwsza dyrektor Liceum im. Karola Wojtyły oraz Jej następca, P. dr Andrzej Mazan, którzy wspominali trudne początki, a wzruszenia temu towarzyszące świadczyły o sercu i oddaniu obecnym do dzisiaj. W przemówieniu Pana Starosty historia i współczesność szkoły otwierały perspektywę przyszłości, w której źródłem wartości placówki staje się pomyślność i sukces każdego absolwenta. Dopełnieniem tych słów stało się przyznanie Tytułu Absolwenta Osiemnastolecia (oraz związanego z nim stypendium ufundowanego przez Powiat Warszawski Zachodni) P. Oktawii Nowackiej, medalistce IO w Rio.

W słowach dyrektora - P. Łukasza Zięby - dominowała wdzięczność dla wszystkich osób związanych z osiemnastoletnią historią placówki oraz program na przyszłość zamknięty w realizację Misji szkoły, którą opisują wartości zaczerpnięte z nauczania Karola Wojtyły: osoba i czyn, miłość i odpowiedzialność. Do 100 lecia urodzin Patrona (18.05.2020) szkoła będzie realizowała projekt edukacyjny i wychowawczy „Wstajemy z kanapy”, z którego szczegółami można zapoznać się w jubileuszowym wydaniu „Lolka”.

Przyszedł czas na zabawę… Quiz na temat wiedzy o Patronie i historii szkoły wygrali… absolwenci! Następnie uczestnicy Osiemnastki ułożyli żywy napis „LOLEK 18” po czym na scenę wprowadzono tort ufundowany przez P. Tomasza Dąbrowskiego, Burmistrza Łomianek. Goście i domownicy zapalili kolejne świece, które skutecznie i naraz zgasiła w nagrodę zwycięska drużyna absolwentów. Pomimo nalegań prowadzących dyrektor nie zdradził życzenia, które jak każe tradycja, należy w takich okolicznościach pomyśleć. Uświetniający urodziny Zespół pod batutą P. Janusza Śliwczaka „Milord” wykonał „Sto lat!”.

QUIZ: kategoria PATRON, kategoria SZKOŁA