Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

foto młodzieży z napisaem LOLEK 100

Z Łomianek do Wadowic i Rzymu
SZLAKAMI PAPIESKIMI
W 100 LECIE URODZIN KAROLA WOJTYŁY

20 maja 2020 roku będziemy świętować 100 lecie urodzin Patrona naszej szkoły. Dla Jego uczczenia przejdziemy, przepłyniemy i przejedziemy szlakami, które wielokrotnie przemierzał z młodymi jako ksiądz, biskup, kardynał i Papież, poznając walory geograficzne i historię tych miejsc. Po drodze chcemy uczyć się wzajemnego szacunku i współpracy, a tak- że podjąć refleksję nad bliskimi Mu wartościami zapisanymi w Misji szkoły jakimi są: osoba i czyn, miłość i odpowiedzialność.

mapka z trasą

W trzecim tygodniu czerwca wyruszamy z Wigier Czarną Hańczą do Studzienicznej, a jesienią tego roku bieszczadzkim szlakiem z Wołosatego do Komańczy. Relacje z drogi będziemy prowadzić na blogu internetowym, a w roku 100 lecia opublikujemy wydawnictwo zawierające pokłosie projektu. Kolejne odcinki to: Beskid Niski, Sądecki, Gorce, Tatry, Beskid Żywiecki, Wadowice i Rzym.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia do samorzą- dów, podmiotów publicznych i prywatnych, firm i stowarzyszeń, mediów lokalnych, a także wszystkich Państwa, którym bliska jest Osoba Jana Pawła II, a także młodzi i nasze liceum. Zapraszamy młodzież z okolicznych szkół do wspólnej drogi.