Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Nauczyciele


Pedagog
Terapia pedagogiczna

mgr Sylwia Kuczborska - Borowska

Język polski
mgr Jolanta Grzegorska, wych. kl. I

Język angielski
mgr Lidia Kwiecińska, wych. kl. III

Język niemiecki
mgr Agnieszka Lubaś

Język rosyjski
dr Paweł Siarkiewicz

Biblioteka
mgr Rajmund Wilamowski

Historia
Wiedza o społeczeństwie
Historia i społeczeństwo

p. o. Dyrektor mgr Marek Wiśniewski

Historia
Historia i społeczeństwo
Podstawy przedsiębiorczości
Ekonomia w praktyce
Etyka
Filozofia

mgr Ewelina Skowron, wych. kl. IIg

Matematyka
mgr Tomasz Ładziński

Informatyka
Matematyka

mgr Anna Gantner

Biologia
mgr Agnieszka Śmietanka-Sysiak, wych. kl. IIp

Chemia
Doradztwo zawodowe

mgr Bożenna Jolanta Choduń

Geografia
mgr Marta Konfederak

Fizyka
dr Andrzej Mazan

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Kozak

Wychowanie fizyczne
mgr Marcin Adamski
mgr Maciej Wenta

Religia
mgr Dorota Pawlak